Privacybeleid

Home » Privacybeleid

PRIVACYBELEID

De nieuwsbrief van The Yoga District zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met privacybeleid@theyogadistrict.nl
Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

1. Toepassing
The Yoga District is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. The Yoga District is gevestigd te (2481 XW) Woubrugge aan de H. de Boerstraat 33 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87812541

2. Welke persoonsgegevens verwerkt The Yoga District?
Hier kunt u een overzicht vinden van de persoonsgegevens die The Yoga District verwerkt, met welk doel The Yoga District deze gegevens verwerkt en welke juridische grondslag The Yoga District heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken. Ook kunt u lezen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard.

Communicatie
Als u vragen aan The Yoga District heeft, worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. The Yoga District slaat deze gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. The Yoga District bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Offertes
The Yoga District verwerkt uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u een offerte-aanvraag indient. The Yoga District gebruikt deze gegevens om u een tevreden klant te maken gedurende de overeenkomst en om contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.

Dienstverlening
Om te zorgen dat The Yoga District haar diensten kan uitoefenen, worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. The Yoga District bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Voor facturatie en financiële administratie
Voor facturatie en financiële administratie worden uw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, factuurnummer en openstaande saldo verwerkt. Indien nodig worden ook uw KvK-nummer en/of btw-nummer verwerkt. Zonder deze gegevens kan The Yoga District uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient The Yoga District deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal The Yoga District deze gegevens verwijderen en/of anonimiseren.

Maandelijkse inspiratie
Voor het versturen van nieuwsbrieven via e-mail verwerkt The Yoga District uw voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel uw geboortedatum. Deze gegevens verwerkt The Yoga District om haar dienstverlening uit te kunnen voeren. The Yoga District verwijdert deze gegevens zodra u beslist geen nieuwsbrief via e-mail meer te willen ontvangen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van The Yoga District dan zal The Yoga District uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en uw telefoonnummer verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. The Yoga District bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Recensies
Wanneer u een recensie plaatst over de dienstverlening van The Yoga District , heeft u de keuze om de recensie geanonimiseerd te plaatsen. Indien u ervoor kiest om niet geanonimiseerd een recensie te plaatsen, worden uw (bedrijfs)naam en eventueel uw functie verwerkt. Recensies kunnen op de website of social media van The Yoga District worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering.

3. Hoe verkrijgt The Yoga District uw persoonsgegevens?
The Yoga District verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf actief aan The Yoga District verstrekt in een kennismakingsgesprek, via e-mail of via het contactformulier op de website.